Neem contact op: 0342-408 696

Bedrijfspand bouwen

Vaarkamp4

Bedrijfsgebouwen

Meer ruimte voor uw bedrijf realiseren en een bedrijfspand bouwen of verbouwen? Laat Tekenbureau Overeem de bebouwingsmogelijkheden onderzoeken!

Omgevingsvergunningsaanvraag

Bij bouw en verbouw van een bedrijfspand is er een omgevingsvergunning nodig. Uw plannen moeten passen in het bestemmingsplan, waarbij u rekening moet houden met de ruimtelijke ordening. Tekenbureau Overeem informeert bij de betreffende gemeente naar het bestemmingsplan, alvorens uw wensen en verlangens uit te werken in een schetsontwerp en deze voor te leggen aan de welstandscommissie. Bij goedkeuring na toetsing is de volgende stap de omgevingsvergunningaanvraag. Deze tekeningen en berekeningen kunt u voor prijsaanvragen bij verschillende aannemers gebruiken, waarbij Bouwbedrijf Overeem u desgewenst ook graag van een offerte voorziet.

Overige onderdelen omgevingsvergunning

Indien van toepassing, verzorgen wij ook de overige onderdelen van de omgevingsvergunning die aan dit (ver)bouwonderdeel gekoppeld zijn. Te denken valt aan de oudervergunningen, zoals een monumentenvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning of inritvergunning. Voor alle soorten bouwwerken verzorgen wij de constructieberekeningen en -tekeningen van de draagconstructie. 

De gemeente kan bovendien nog meer berekeningen vragen, die Tekenbureau Overeem graag voor u verzorgt. Zoals:

  • EPC-berekening;

  • Ventilatieberekening;

  • Daglichttoetreding;

  • Bouwbesluittoets.


Wet milieubeheer

Laat u goed informeren, want bij de oprichting van een bedrijf bent u veelal verplicht een milieuvergunning aan te vragen. De Wet Milieubeheer is daarbij op de meeste bedrijven in Nederland van toepassing.

Sommige bedrijven hoeven slechts een melding bij de gemeente te doen, een aantal kleine bedrijven is vrijgesteld van de werking van de Wet Milieubeheer. Moet u een milieuvergunning aanvragen en melding maken of niet? Dat hangt af van diverse factoren, zoals beschreven in het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Tekenbureau Overeem maakt u graag wegwijs in de doolhof van regelgeving. Het Activiteitenbesluit Milieubeheer is onderverdeeld in drie typen:

Type-A Bedrijven

Type-A Bedrijven hebben geen meldingsplicht en geen vergunningsplicht. Het betreft bedrijven met weinig tot geen negatieve invloed op het milieu, zoals kantoren, zorginstellingen, huisartsen en peuterspeelzalen.

Type-B Bedrijven

Type-B Bedrijven hebben een meldingsplicht. Hun invloed op het milieu is niet zo negatief, dat zij een milieuvergunning nodig hebben; maar zij vallen wel onder een speciale regime van het Activiteitenbesluit. Sectoren zijn onder meer horeca, detailhandel, garages, transport en tankstations.

Type-C Bedrijven

Type-C Bedrijven zijn de bedrijven die een milieuvergunning aan moeten vragen, omdat de kans op negatieve gevolgen voor het milieu groot is. Het betreft als vanzelfsprekend alle sectoren die niet onder Type-A of Type-B vallen.

Alle agrarische bedrijven in Nederland moeten op grond van de Wet Milieubeheer beschikken over een milieuvergunning. Deze moet bij het opstarten, wijzigen of uitbreiden van een bedrijf aangevraagd of aangepast worden.

Digitaliseren en inmeten

Heeft u nog tekeningen liggen van uw bedrijfspand, die u liever digitaal heeft? Moet er een revisietekening of een terreintekening komen? Tekenbureau Overeem helpt u graag verder. Neem contact op!